ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

คลีนโกลบ, Clean Globe เป็นผู้ให้บริการในการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงตรวจสอบ และการจัดฝึกอบรม ระดับโลก ดูเพิ่มเติม ฝ้ายอินทรีย์ทำสถิตสูงเป็นครั้งที่ 2 เก็บเกี่ยวมากเป็นประวัติการณ์ ปริมาณการเก็บเกี่ยวฝ้ายวนิคในช่วงฤดูกาลผลิต 2561/2562 เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อน บันทึกสถิติเก็บเกี่ยวสูงสุดเป็นครั้งที่ 2 เป็นประวัติการณ์ ดูเพิ่มเติม ก้าวไปอีกขั้น จากการใช้เพียงส่วน
ผสมที่มาจาก
รีไซเคิล ในผลิตภัณฑ์ (Recycled content), มาตรฐานรีไซเคิลทั่วโลก ที่เรียกว่า Global Recycled Standard (GRS) เป็นมาตรฐานสำรับการตรวจรับรองความสามารถของผู้ประกอบการ ในการระบุและตรวจสอบย้อนกลับ การใช้วัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มาจาก รีไซเคิลในสิ่งทอ ตลอดห่วงโซ่การดูแล เกณฑ์ที่แข็งแกร่งมุ่งเน้นที่ความยั่งยืน มีข้อกำหนดครอบคลุมเรื่อง การใช้สารเคมี ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดูเพิ่มเติม
ความเอาใจใส่
เป็นกำลังในการขับเคลื่อน ...
ที่ใดมีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจ สิ่งต่าง ๆ ก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม

ยินดีต้อนรับสู่บริการของ คลีนโกลบ-CLEAN GLOBE

คลีนโกลบ เป็นสมาชิกของTEXTILE EXCHANGE

คลีนโกลบ เป็นสมาชิกของเท็กซ์ไทล์เอ็กซ์เชนจ์

CLEAN GLOBE รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกกว่า 500 รายของ Textile Exchange และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ออกใบรับรองสำหรับโปรแกรมซัพพลายเชนของ Textile Exchange ทั้งหมด รวมถึง CCS, OCS, RCS, GRS, RDS-supply chain, RAF(RWS, RMS, RAS) )-ห่วงโซ่อุปทาน. ดูเพิ่มเติม.

ทำไมคุณควรเลือกเรา

จากประสบการณ์หลายสิบปีในงานบริการตรวจรับรอง เราได้เรียนรู้สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ เราใช้ประสบการณ์ในการสร้างบริการที่เพียบพร้อม เหมาะสม และทำงานด้วยความซื่อตรง.

ตอบโจทย์ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

ความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานและ การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน กฎ ระเบียบ มาตรฐานและขั้นตอนต่าง ๆ ได้ถูกการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บางครั้งผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆได้ทันท่วงที เรานำทางให้ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและ ผู้ซื้อสามารถดำเนินงานไปในทางที่เหมาะสมที่สุด เราแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาทางเลือกได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่น่าพอใจ ยกตัวอย่าง เช่น เราแนะนำให้ผู้ประกอบการสิ่งทอยี่ห้อต่าง ๆ รวมถึงผู้ค้าปลีก เลือกโปรแกรมตรวจรับรองที่แสดงถึงความสามารถของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดความยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่การผลิตได้อย่าง เพียงพอสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ

กระบวนการทางตรง

แนวคิดที่เป็นนวัตกรรมของทีมงานและลูกค้าของเรา นำไปสู่การระบบการจัดการระบบมูลพื้นฐาน เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลและ ระบบที่ให้ลูกค้าใช้จัดการฐานข้อมูล ช่วยให้กระบวนการส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นปัจจุบันและไม่ยุ่งยาก

แนวทางนวัตกรรม

เราศึกษาบทเรียนจากอดีตอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในตลาดในปัจจุบัน ซึมซับการเพิ่มมูลค่าในขั้นตอนการทำงาน ในขณะที่ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการทำงานหลักของการรับรองภายใต้บรรทัดฐานการรับรองระบบงาน ตัวอย่างเช่น เราหลีกเลี่ยงเอกสารที่ไม่จำเป็นและการกรอกแบบฟอร์มซ้ำๆ แม้จะมีรายละเอียดที่จำเป็น

การตอบสนองต่อลูกค้า

เรายินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม และข้อร้องเรียนของคุณ ด้วยความเคารพ เรามีการตอบกลับลูกค้าทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ อย่างเพียงพอและทันท่วงที เราไม่ปล่อยให้คุณอยู่กับความไม่เข้าใจ ความตรงต่อเวลาเวลาคือความมุ่งมั่นของเรา

บริการของเรา มีดังนี้

Clean Globe เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยตรวจรับรอง และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกภายใต้มาตรฐานของ Textile Exchange โปรแกรมที่ให้บริการตรวจและออกใบรับรองคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทออินทรีย์ มาตรฐานรีไซเคิล รวมถึงมาตรฐานสิ่งทอที่ใช้เส้นใยจากสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ สามารถตรวจรับรององค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอยั่งยืน ทั้ง เสื้อผ้ารองเท้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

การตรวจสอบในฐานะบุคคลที่สามและบุคคลที่สองและโปรแกรมที่ออกแบบตามกฎจรรยาบรรณ (CoC) บริการตรวจและรายงานก่อนการผลิต ตรวจสอบระหว่างผลิต ตรวจสอบก่อนการจัดส่งและ บริการของเราเน้นที่การตรวจสอบในแต่ละห่วงโซ่ ของผู้ผลิตสินค้าในขั้นต่าง ๆ

การฝึกอบรม ในเรื่องมาตรฐานต่าง ๆที่อยู่ในขอบข่ายของ Textile Exchange และ Global Organic Textile Standard (GOTS) สามารถจัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆได้โดยการนัดหมายล่วงหน้า เราสามารถจัดฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร ฝึกอบรมในเรื่อง การจัดการสารเคมี การจัดหาผลิตภัณฑ์และการตลาด
การอบรมได้ทั้งในสถานที่และช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม E-learning ต่าง ๆ

บริการตรวจและออกใบรับรอง

เราให้บริการตรวจการรับรองห่วงโซ่อุปทานครบวงจรในมาตรฐานที่อยู่ใน Textile Exchange ในทุกสาขาย่อยต่อไปนี้;

กลุ่มสินค้า
 • สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
 • รองเท้า / เครื่องหนัง
 • โพลิเมอร์ / ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
 • ผลิตภัณฑ์จากโลหะ
 • ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
กลุ่มสินค้า:
 • สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
 • รองเท้า / เครื่องหนัง
 • โพลิเมอร์ / ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
 • ผลิตภัณฑ์จากโลหะ
 • ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
กลุ่มสินค้า:
 • สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
 • เครื่องเรือน/ เครื่องนอน
 • รองเท้า
 • ของเล่น
 • เครื่องสำอาง
global-organic-textile-standard-gots
Product Scopes
 • Textile, Apparel
 • Home Textile/ Bedding
 • Footwear
 • Toys
 • Personal Care
 • Food Contact Products
กลุ่มสินค้า:
 • เส้นใย
 • เครื่องนุ่งห่ม
 • เครื่องนอน
 • ของเล่น
กลุ่มสินค้า:
 • เครื่องนุ่งห่ม
 • รองเท้า
 • เครื่องเรือน
 • เครื่องแต่ง เครื่องนอน
 • ของเล่น
กลุ่มสินค้า:
 • มาตรฐานนี้ใช้สำหรับรับรองวัสดุที่เฉพาะเจาะจง ได้ทุกชนิด
 • OCS
 • RCS
 • GRS
 • RDS
 • RWS

CCS เป็นมาตรฐานแกนหลักของของ TE สำหรับการตรวจรับรอง ตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือ-ซัพพลายเชน ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด CCS พร้อมกันกับมาตรฐานเฉพาะของชนิดผลิตภัณฑ์ หลักปฏิบัติสำคัญที่อยู่ในข้อกำหนด CCS ประกอบด้วย

 • หลักปฏิบัติเรื่ องห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
 • วัตถุดิบ – (การติดตาม) -> ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
 • ผลิตภัณฑ์ในขั้นต่างๆของการผลิต -> การแยก -> การกระทบยอดปริมาณ -> เอกสารประกอบ
 • ใบรับรองหลัก และ ใบรับรองในแต่ละการส่งสินค้า- TC

อ่านเพิ่มเติม

ใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า (TC)

รวดเร็วทันใจ ครอบคลุมทุกมาตรฐาน
ข้อกำหนดของเราเที่ยงตรงและถูกต้องตามกฎหมาย
กระบวนการทำงานของเราเป็นแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความหมาย
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องของคุณ,
เราส่งมอบ TC ในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล
เรามีความมุ่งมั่นในบริการและให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า