ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

Clean Globe

เราเป็น

ทางเลือกเหมาะสม สำหรับให้บริการตรวจรับรอง ทุกธุรกิจใน ห่วงโซ่อุปทาน

Clean Globe เป็นผู้ให้บริการทั่วโลกด้าน การตรวจและออกใบรับรอง การตรวจสอบและ การจัดฝึกอบรม สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย การตรวจประเมินและออกใบรับรองในมาตรฐานความยั่งยืนคือบริการหลักของเรา ในบรรดาอุตสาหกรรมต่าง ๆเช่น พลาสติก โลหะกระดาษ เครื่องหนัง ห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอ เป็นงานบริการที่โดดเด่นที่สุดที่ของเรา ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชน เราได้รับการจัดหาเงินทุนเองผ่านบริการที่เราให้ไว้

เรากำลังขยายขอบเขตงานโดยจะให้บริการเต็มรูปแบบ ในการตรวจและออกใบรับรองมาตรฐาน การเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ อาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยความเชี่ยวชาญและความสร้างสรรด้านวัตกรรมของเราในเร็ว ๆ นี้

พวกเรา Clean Globe เป็นทีมงานที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและกระตือรือร้น ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายของเราในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราพัฒนามาตรฐาน การจัดหาทางออกให้แก่ผู้ประกอบการ และการนำมาตรฐานไปใช้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

เห็นได้ชัดว่า คุณภาพของบริการ ในด้านการตรวจรับรองนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นมืออาชีพ ในการเป็นหน่วยตรวจรับรองเราพิจารณาให้ความสำคัญกับความสามารถของบุคคลากร เรามีผู้ที่จับตาดูกระบวนการทำงานของเราตลอด ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายฝ่าย เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า เจ้าของโครงการ ห้องปฏิบัติการ และหน่วยให้การรับรองหน่วยตรวจ

ขณะนี้เราเปิดดำเนินการแล้วในประเทศ ออสเตรเลีย เวียดนาม ศรีลังกา ไทย อินโดนีเซีย ตุรกีและอีกหลายประเทศที่จะเริ่มดำเนินการเร็ว ๆ นี้

ทำไมคุณควรเลือกเรา

ตอบโจทย์ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

เราช่วยนำทางให้ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและ ผู้ซื้อดำเนินงานในทางที่เหมาะที่สุด เราแนะแนวการพัฒนาทางที่เลือกเพื่อให้ได้ประโยชน์น่าพอใจ ยกตัวอย่างเช่น เราแนะแนวให้ผู้ประกอบการสิ่งทอยี่ห้อต่าง ๆ และผู้ค้าปลีก เลือกโปรแกรมรับรองความยั่งยืนห่วงโซ่การผลิตที่ตอบโจทย์ทางการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

กระบวนการเชิงเส้น

เราศึกษาบทเรียนจากอดีตอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในตลาดปัจจุบัน เรามุ่งเน้นขั้นตอนการทำงานที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ขณะเดียวกันเราขจัดขั้นตอนต่าง ๆ ที่ซับซ้อนออก คงไว้ซึ่งกระบวนการหลักในการรับรอง ภายใต้บรรทัดฐานที่หน่วยรับรองต้องมี ยกตัวอย่างเช่น เราหลีกเลี่ยงการให้ลูกค้าทำเอกสารที่ไม่จำเป็นและการที่ต้องกรอกแบบฟอร์มซ้ำ ๆ และการต้องกรอกรายละเอียดเดิมซ้ำ ๆ

ใช้แนวทางที่เป็นนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานของเราและลูกค้ามักถูกป้อนเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งช่วยให้กระบวนการนี้ทันสมัยและไม่ยุ่งยาก

การตอบสนองต่อลูกค้า

เรายินดีพร้อมรับข้อเสนอแนะ ข้อสอบถามและแม้แต่ข้อร้องเรียนของคุณ ด้วยความเคารพและเรามีการตอบกลับลูกค้าทุกเมื่อ อย่างเพียงพอและทันท่วงที เราไม่ปล่อยให้ลูกค้าของเราอยู่กับความสงสัย ความตรงต่อเวลาเวลาคือความมุ่งมั่นของเรา

วิสัยทัศน์

บริการที่เชื่อใจได้ และคุ้มค่า

บริการที่มีคุณภาพ” ที่เชื่อใจได้ที่ให้แก่ลูกค้าของเรา ขณะเดียวกันเราขอชื่นชมความพยายามอันทรงคุณค่าของบุคลากรเรา ที่ทำให้ผู้คนมีความสุขในโลกที่ยั่งยืน

ภารกิจ

บรรลุวิสัยทัศน์ด้วยพันธกิจของ
บริการมุ่งเน้นลูกค้าโดยการบริหารที่มุ่งเน้นพนักงาน“.

ทำให้พนักงานทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ปัจจุบันขององค์กร จัดให้มีความรู้และทักษะเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้าของเรา และให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานในความสำเร็จของพวกเขา

ให้พนักงานที่มีความสามารถของเราเชื่อมต่อและพร้อมที่จะรับฟังและบริการที่ของลูกค้าเราต้องการ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป็นผู้ให้การรับรองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกโดย;

  • ให้บริการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและราบรื่นด้วยพนักงานที่มีความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาอย่างดี
  • เพิ่มปริมาณงานที่มีมูลค่าให้เหมาะสม ในแนวคิด “Lean” คือการเปลี่ยนจากความสูญเปล่า ไปสู่คุณค่าภายในมาตรฐานและบรรทัดฐานการรับรอง
  • ทำงานในแผนเชิงรุกเพื่อรักษาสมดุลชีวิตการทำงานของพนักงาน