ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

บริการของเรา

ทั่วทุกมุมโลก

ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม!

เราเป็นผู้ให้บริการทั่วโลกด้าน การตรวจสอบและออกใบรับรอง การตรวจสอบและ การฝึกอบรม สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย การตรวจประเมินและออกใบรับรองในมาตรฐานความยั่งยืนคือบริการหลักของเรา ในบรรดาอุตสาหกรรมต่าง ๆเช่น พลาสติก โลหะกระดาษ เครื่องหนัง ห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอ เป็นงานบริการที่โดดเด่นที่สุดที่ของเรา

เราจะขยายขอบข่ายให้บริการตรวจรับรองในมาตรฐาน การเกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ อาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมายด้วยความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมของเราในเร็ว ๆ นี้

ขณะนี้เราเปิดดำเนินการแล้วในประเทศ ออสเตรเลีย เวียดนาม ศรีลังกา ไทย อินโดนีเซีย ตุรกีและอีกหลายประเทศ กระนั้นเราสามารถให้บริการได้ทั่วโลก

บริการตรวจและออกใบรับรอง

Clean Globe เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยตรวจรับรอง และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกภายใต้มาตรฐานของ Textile Exchange โปรแกรมที่ให้บริการตรวจและออกใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทออินทรีย์ มาตรฐานรีไซเคิล รวมถึงมาตรฐานสิ่งทอที่ใช้เส้นใยจากสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ สามารถตรวจรับรององค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอยั่งยืน ทั้ง เสื้อผ้ารองเท้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

บริการการตรวจสอบ

การตรวจสอบในฐานะบุคคลที่สามและบุคคลที่สองและโปรแกรมที่ออกแบบตามกฎจรรยาบรรณ (CoC) บริการตรวจและรายงานก่อนการผลิต ตรวจสอบระหว่างผลิต ตรวจสอบก่อนการจัดส่งและ บริการของเราเน้นที่การตรวจสอบในแต่ละห่วงโซ่ ของผู้ผลิตสินค้าในขั้นต่าง ๆ

บริการฝึกอบรม

การฝึกอบรม ในเรื่องมาตรฐานต่าง ๆที่อยู่ในขอบข่ายของ Textile Exchange และ Global Organic Textile Standard (GOTS) สามารถจัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆได้โดยการนัดหมายล่วงหน้า เราสามารถจัดฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร ฝึกอบรมในเรื่อง การจัดการสารเคมี การจัดหาผลิตภัณฑ์และการตลาด การอบรมได้ทั้งในสถานที่ และช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม E-learning ต่าง ๆ