ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

การตรวจสอบ

การตรวจสอบ

ปัจจุบัน ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์และบริการมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และติดแท็กด้วยข้อร้องเรียน มากมาย เช่น ประเด็นเรื่องความยั่งยืน จริยธรรม ปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน การต่อต้านการก่อการร้าย และอื่น ๆ

การตรวจโดยหน่วยตรวจประเมิน และโดยบุคคลที่สองและโปรแกรมที่ปรับแต่งตามกฎจรรยาบรรณ (CoC)ของแต่ละองค์กร การตรวจสอบก่อนการผลิต การตรวจสอบระหว่างผลิต การตรวจสอบก่อนการจัดส่งและ การตรวจสอบซัพพลายเชนในแต่ละกลุ่มการผลิตที่แตกต่างกัน เป็นส่วนที่เน้นในบริการตรวจสอบของเรา

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม