ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

การตีความกฎระเบียบ มาตรฐานสากล และการได้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปเป็นประเด็นที่ยากที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมที่ในแต่ละวันมี กิจกรรมที่ต้องทำมากมาย ดังนั้นการเลือกพันธมิตรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์และมีความรู้ในสาขาวิชาที่ต้องการ จึงถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้ว กว่าครึ่งทาง

Clean Globe บริการฝึกอบรม ในมาตรฐาน Textile Exchange และ Global Organic Textile Standard (GOTS) สามารถจัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆได้โดยการนัดหมาย ล่วงหน้า

เราสามารถจัดฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กร ฝึกอบรมในเรื่อง การจัดการสารเคมี การจัดหาผลิตภัณฑ์และการตลาด

การจัดฝึกอบรมได้ทั้งในสถานที่และช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม E-learning ต่าง ๆ

โปรแกรมการฝึกอบรมทั้งหมดได้รับการออกแบบและเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม!