ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

ใบรับรอง

ใบรับรอง

Clean Globe ให้บริการตรวจรับรองในมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จัก เป็นหน่วยตรวจประเมินที่ได้รับอนุญาต และออกใบรับรอง ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มาตรฐานสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึง และไม่ได้จำกัด เฉพาะมาตรฐานสิ่งทอ มาตรฐานรีไซเคิล และ เส้นใยจากสัตว์ที่มีความรับผิดชอบ ให้กับองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งที่เป็น เสื้อผ้า รองเท้า พลาสติก เครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

จุดมุ่งหมายโดยรวมของการรับรองผลิตภัณฑ์การรับรองกระบวนการผลิต หรือการรับรองบริการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์กระบวนการหรือบริการที่ได้รับการรับรอง เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐาน คุณค่าของการรับรอง คือระดับของความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่เกิดขึ้นจาก ความเป็นกลาง และ การแสดงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุโดยหน่วยตรวจประเมิน (อ้างอิงถึงมาตรฐาน ISO 17065: 2012)

มาตรฐานที่กลีนโกบล- Clean Globe ตรวจประเมินและออกใบรับรอง มีดังนี้;

ขั้นตอนการรับการรับรอง;

 1. ระบุมาตรฐานที่ต้องการ

  (เช่น: มาตรฐานอินทรีย์ หรือ รีไซเคิล) ผู้สมัครขอการรับรองควรสื่อสารกับลูกค้าของท่าน (ผู้ซื้อ แบรนด์ หรือผู้ค้าปลีก) และระบุมาตรฐานที่ลูกค้าของท่านต้องการ
  สถานการณ์ตัวอย่าง: ซื้ออาจต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล และผู้ซื้ออาจแจ้งให้ผู้ขายทราบเพียงว่าต้องการโปรแกรมรีไซเคิล

 2. เลือกโปรแกรมที่ต้องการขอรับรองให้ตรงตามความต้องการ

  สถานการณ์ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิล 10% และผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีวัสดุรีไซเคิล 50% + สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้สารเคมีของ REACH
  สิ่งที่ต้องคำนึง: RCS เป็นโปรแกรมเดียวที่สามารถอ้างสิทธิ์ด้วยวัสดุรีไซเคิล 10% และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเคมี ของ ‘REACH’ อยู่ในข้อกำหนดของ GRS ดังนั้นผู้ประกอบการจำต้องได้รับการรับรองทั้ง GRS และ RCS

 3. สมัครขอการรับรอง

  ติดต่อ Clean Globe เพื่อขอรายละเอียดและสมัครมาตรฐานที่ต้องการ
  Clean Globe จะส่งเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่ขอรับรอง และแจ้งมาตรการการให้การรับรองของ Clean Globe Certification พร้อมกับส่งลิ้งค์เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

 4. การทำสัญญา

  Clean Globe ตรวจสอบข้อมูลที่ใด้มาในใบสมัคร (ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด) และ Clean Globe จะแจ้งเงื่อนไขและราคาค่าบริการ (ราคาที่เสนอไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก การทดสอบ และค่าใช้จ่ายในการประเมินใหม่ที่อาจปรากฏในภายหลัง)
  เมื่อบริษัทผู้สมัคร ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขการบริการและราคาด้วยการลงนามในสัญญาบริการ
  จากนั้นบริษัทผู้สมัคร ชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้และกรอกเอกสารเตรียมก่อนการตรวจรับรอง

 5. การวางแผน

  พิจารณาแผนงานระบบและผลการประเมินความเสี่ยง เราจะส่งแผนการตรวจประเมินไปยังลูกค้าเพื่อยืนยันความพร้อมรับการตรวจ

 6. การตรวจประเมิน

  ผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการรับรองจะดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (โดยระยะไกลหรือโดยเอกสาร) และผู้ตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมินตามลำดับ

 7. ข้อไม่สอดคล้อง

  หากมีข้อไม่สอดคล้องเกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการพบข้อไม่สอดคล้องที่สำคัญ กระบวนการตรวจประเมินอาจถูกระงับทันทีจนกว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

 8. ขอบเขตการรับรอง

  กระบวนการรับรองจะสมบูรณ์เมื่อมีการแก้ไขข้อไม่สอดคล้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเป็นเหตุผลที่ใช้ตัดสินให้การรับรอง หน่วยตรวจจะออกใบรับรองขอบเขต หรือที่เรียกว่า Scope Certificate (SC) หากไม่สามารถแก้ไขข้อไม่สอดคล้องที่พบจากการตรวจประเมิน และการแก้ไขไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด จะทำให้การตัดสินใจไม่ให้การรับรอง

 9. ใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า

  องค์กรที่มีใบรับรองขอบเขตที่ถูกต้อง (SC) สามารถขอใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า (TC) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ใน ใบรับรองScope Certificate

ใบรับรองมีอายุ 1 ปี และบริษัทที่ได้รับการรับรอง จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อต่ออายุใบรับรอง ก่อนใบรับรองปัจจุบันจะหมดอายุภายใน 3 เดือน ใบรับรองที่ต่ออายุ (ถ้าสามารถปิดข้อไม่สอดคล้องได้ทันเวลา) จะมีอายุ 1 ปีครบวงรอบของใบรับรอง

ติดต่อเราถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม