ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

มาตรฐานตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล

มาตรฐานตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล

Textile Exchange เป็นเจ้าของมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) และ Recycled Claim Standard (RCS) เป็นมาตรฐานการรับรองส่วนผสมรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ ที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น มาตรฐานตรวจประเมินเหล่านี้สามารถใช้ได้ กับ ผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ เครื่องนอน รถยนต์ ก่อสร้าง กระดาษ พลาสติก โลหะและ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากรีไซเคิล (ที่ไม่ใช่อาหาร)

GRS และ RCS เป็นทางเลือกของ แบรนด์เครื่องแต่งกายส่วนใหญ่สำหรับการรับรองห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน RCS ครอบคลุมการอ้างสิทธิ์ว่ามีวัตถุดิบที่มาจากไซเคิลอย่างน้อย 5% จนถึง 100% ในขณะที่ GRS ครอบคลุมวัตถุดิบที่มาจากไซเคิลอย่างน้อย 20% – จนถึง 100% นอกจากนี้ GRS ยังมีส่วนช่วยให้มั่นใจว่า องค์กรมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเคมี ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมแรงงาน ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานความยั่งยืน

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

GRS vs RCS

เกณฑ์ในการตรวจประเมิน GRS RCS
ข้อกำหนดการมีวัตถุดิบที่เป็นรีไซเคิลขั้นต่ำในผลิตภัณฑ์ 20-100% 5-100%
ต้องออกใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า (TC) มี มี
ข้อกำหนดเรื่องสารเคมีที่ใช้ มี ไม่มี
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม มี ไม่มี
ข้อกำหนดด้านสังคมแรงงาน มี ไม่มี
อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง สิ่งทอ, เสื้อผ้า, เครื่องเพชรพลอย, เครื่องนอน, รถยนต์, การก่อสร้าง, รองเท้า, กระดาษ, พลาสติก, โลหะ, หนัง, ขนสัตว์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร