ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

ใบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยจากสัตว์

ใบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยจากสัตว์

เรื่องที่ท้าทายที่สุด ในการรับรองมาตรฐานเส้นใยจากสัตว์คือการประกันสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงการเก็บเกี่ยว มาตรฐานเส้นใยสัตว์ที่รับผิดชอบของ Textile Exchange อาทิ มาตรฐานการผลิตขนอ่อนสัตว์ปีกอย่างรับผิดชอบ (RDS) และ มาตรฐานการผลิตเส้นใยจากสัตว์อย่างรับผิดชอบ (RAF) (RAF-RWS, RMS และ RAF) มาใช้ เพื่อแสดงถึงการมีจริยธรรมและการปฏิบัติต่อวัสดิภาพของสัตว์ในกระบวนการจัดหาเส้นใยอย่างมีมนุษยธรรม ความยั่งยืนในการทำปศุสัตว์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว หน่วยต่างๆในซัพพลายเชนได้รับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน CCS เพื่อมั่นใจได้ว่าส่วนผสมที่ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามาตรฐานในทุกๆหน่วยที่เป็นผู้รับต่อสินค้าและจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค

มาตรฐานการผลิตขนอ่อนสัตว์ปีกอย่างรับผิดชอบ

RDS เป็นมาตรฐานการตรวจประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าขนอ่อน และขนที่มาจากห่านและเป็ดได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและจะไม่มีการบังคับให้อาหารหรือการถอนขนขณะยังมีชีวิตอยู่ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าขนที่อ้างสิทธิ์หรือขนในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่น แจ็คเก็ต หมอน หรือผ้าปูที่นอน วัสดุเหล่านี้มาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตขนอ่อนสัตว์ปีกอย่างรับผิดชอบอย่างแท้จริง

แบรนด์เครื่องนุ่งห่มต่างๆและผู้ค้าปลีกที่กระตือรือร้นในการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม และรับฟังลูกค้าผู้ที่มนุษยธรรมและเป็นมิตรกับสัตว์ เลือกเสื้อแจ็คเก็ต หมอน ถุงนอนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RDS

คลีนโกลบ- “Clean Globe” ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการการหลังการเก็บเกี่ยว ไปจนถึงผู้ค้าปลีกขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ขนอ่อนสัตว์ปีก (ห่วงโซ่อุปทาน) และตามมาตรฐานการรับรองชนิดของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ (CCS)

มาตรฐานการผลิตเส้นใยจากสัตว์อย่างรับผิดชอบ (RAF)

มาตรฐานการผลิตขนแกะอย่างรับผิดชอบ (RWS) | มาตรฐานการผลิตขนแพะอย่างรับผิดชอบ (RMS) | มาตรฐานการผลิตเส้นใยจากสัตว์อย่างรับผิดชอบ (RAF)

นอกเหนือจากมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์แล้ว มาตรฐาน RAF ยังกล่าวถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมบางประการ สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเอาขน อาทิ ขนแกะ ขนแพะ หรือเส้นใยจากอัลปาก้า จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดีโดยเคารพเสรีภาพของสวัสดิภาพสัตว์ทั้งห้าประการ เกณฑ์ทางสังคมของคนงานในฟาร์มและวิธีการจัดการที่ดินและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสัตว์และความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน แบรนด์เครื่องนุ่งห่ม และผู้ค้าปลีกที่กระตือรือร้นในการมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์ยั่งยืนสามารถนำเสนอลูกค้าของตนได้ไม่เพียง แต่ความสะดวกสบายของขนสัตว์ในเสื้อแจ็คเก็ต เสื้อกันหนาว หมวก ถุงเท้า ของเล่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เท่านั้น เรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยปราศจากการทำทารุณกรรมต่อสัตว์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ มีมนุษยธรรม

คลีนโกลบ- “Clean Globe” ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการการหลังการเก็บเกี่ยวตลาดซัพพลายเชน จนถึงผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์ที่รับรองมาตรฐานการผลิตเส้นใยจากสัตว์อย่างรับผิดชอบ (RAF)

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม