ยินดีต้อนรับสู่ Clean Globe!

ใบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ อินทรีย์

ใบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ อินทรีย์

มาตรฐานสิ่งทออินทรีย์-Organic: Organic Content Standard (OCS) และ สิ่งทออินทรีย์ยั่งยืนสากล (GOTS) เป็นมาตรฐานสำหรับตรวจประเมินสินค้าอินทรีย์ที่ไม่ใช่อาหาร
GOTS มีไว้สำหรับตรวจประเมินห่วงโซ่อุปทานวัสดุสิ่งทออินทรีย์ นอกเหนือจากสิ่งทออินทรีย์ OCS เป็นมาตรฐานที่สามารถตรวจประเมิน ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางค์อินทรีย์ หนังสัตว์อินทรีย์ และการแจ้งว่ามีน้ำยางพาราอินทรีย์เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ได้อีกด้วย

มาตรฐานทั้งสองดังกล่าว สามารถใช้ในการตรวจประเมินอุตสาหกรรม มานานกว่าสิบปีและ การตรวจประเมินตามมาตรฐานนี้ มักตรวจประเมินในกลุ่มผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า ฝ้ายเป็นเส้นใยอินทรีย์ที่โดดเด่นที่สุด ในขณะที่ขนสัตว์ ปอกระเจา ไหม ผ้าลินินและป่าน ที่ปลูกแบบอินทรีย์ก็อยู่ในขอบเขตการตรวรับรองของ GOTS และ OCS ด้วยเช่นกัน

การดำเนินงานกิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่สิ่งทอ เช่น การปั่นฝ้าย การปั่นด้าย การทอผ้า การถักทอ การย้อม การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ การพิมพ์ การปัก การซัก การตัดเย็บ รวมทั้งหน่วยงานการค้าที่ต้องได้รับการรับรองและผู้ค้าปลีกควรได้รับการรับรองและใช้เอกลักษณ์ของตนเองตามที่ได้รับการรับรอง ฉลากผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดการมีวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ขั้นต่ำในผลิตภัณฑ์ ของ GOTS คือ 70% ของน้ำหนักในขณะที่ มาตรฐาน OCS กำหนดไว้ขั้นต่ำที่ 5% GOTS ถือเป็นมาตรฐานสิ่งทอออร์แกนิค ที่ครอบคลุมมากที่สุดโดยเน้น ข้อกำหนดด้านเคมี ด้านสิ่งแวดล้อมและ ด้านสังคม ในขณะที่ OCS ระบุเฉพาะการมีวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์

กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

GOTS vs OCS

เกณฑ์ในการตรวจประเมิน GOTS OCS
ข้อกำหนดการมีวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์ขั้นต่ำในผลิตภัณฑ์ 70-100% 5-100%
ต้องออกใบรับรองกำกับแต่ละการส่งสินค้า (TC) มี มี
ข้อกำหนดเรื่องสารเคมีที่ใช้ มี ไม่มี
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม มี ไม่มี
ข้อกำหนดด้านสังคมแรงงาน มี ไม่มี
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสื้อผ้าและสิ่งทอ สิ่งทอ เสื้อผ้ารองเท้า เครื่องหนังน้ำยางข้น และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร